pd (66K)
Zariadenie pre seniorov Prievidza
J. Okáľa 6
97101 Prievidza
IČO: 00648698
Riaditeľka: PhDr. Mária Znášiková, MBA
Ekonomický úsek: Ing. Daniela Košíková
Sociálny úsek: Mgr. Martina Mišovicová
Zdravotný úsek: PhDr. Andrea Mikulová
Prevádzkový úsek: Ing. Dávid Petráš

 

Kontakty
Riaditeľka: 046/519 93 15
0903 353 158

riaditel@zps-prievidza.sk
Ekonomický úsek: 046/519 93 21
0903 353 210
ekonomika@zps-prievidza.sk
personalistika@zps-prievidza.sk
spravamajetku@zps-prievidza.sk
Sociálny úsek: 046/519 93 19
ul.Okáľa: 0903 353 126
socialne-okala@zps-prievidza.sk
Zdravotný úsek: 046/519 93 19
ul.Okáľa: 0903 353 126
zdravotne-okala@zps-prievidza.sk
ul.Rázusa: 0903 353 286
Prevádzkový úsek: 046/519 93 20
0903 353 316
prevadzka@zps-prievidza.sk
Kuchyňa: 046/519 93 14
0903 353 285
kuchyna@zps-prievidza.sk
Ambulancia ul.Okáľa: 046/519 93 12
0903 353 113
ambulancia-okala@zps-prievidza.sk
Ambulancia ul.Rázusa: 0903 353 263
ambulancia-razusa@zps-prievidza.sk
Fax: 046/541 20 71
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti podľa Zák. č.307/2014 Z.z.:
etickalinka@zps-prievidza.sk