pd (66K)

OZNAM
Zariadenie pre seniorov Prievidza sa od 16.8.2022 stáva zelenou zónou a sú povolené návštevy pre prijímateľov sociálne služby.
Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb podľa pokynov MPSVaR.
Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb v zelenej zóne sú bez obmedzenia. Každá vstupujúca cudzia osoba do zariadenia /návštevy, dodávatelia/ je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. V prípade, ak vstupujúca cudzia osoba respirátorom nedisponuje, poskytovateľ mu ho poskytne.

pdf (2K)Oznam - návštevy