pd (66K)

Verejné obstarávanie

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP zemiaky.pdf 20.03.2019

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP jednorazové rukavice.pdf 24.01.2019

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP elektrika.pdf 10.12.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP výťah.pdf 10.12.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP dezinfekčné.pdf 05.12.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP čistiace.pdf 05.12.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP obal. a papier.materiál.pdf 05.12.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP penové mydlá,utierky do zásobníkov.pdf 30.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP tonery.pdf 30.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP maslo.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP mlieko.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP chlieb.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP múka,cukor,strukoviny.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP kompoty a ster.zelenina.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP mrazená zelenina.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP hydina.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP pečivo.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP zelenina.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP nápoje.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP ovocie.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP zemiaky.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP olej.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP vajcia.pdf 22.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP mliečne výrobky.pdf 21.11.2018

pdf (2K)požiadavka na predloženie CP dia,čaj, koreniny.pdf 21.11.2018

pdf (2K)výzva na predloženie CP ovocie.pdf 14.09.2018

pdf (2K)výzva na predloženie CP zelenina.pdf 14.09.2018

pdf (2K)výzva na predloženie CP zemiaky.pdf 14.09.2018

pdf (2K)výzva na predloženie CP zemiaky.pdf 14.06.2018

pdf (2K)výzva na predloženie CP mäso.pdf 14.06.2018

pdf (2K)výzva na predloženie CP mäsové výrobky.pdf 14.06.2018

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu mlieko.pdf 13.03.2018

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu vajcia.pdf 13.03.2018

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu mliečne vyrobky.pdf 13.03.2018

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu maslo.pdf 13.03.2018

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu zemiaky.pdf 13.03.2018

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu penové mydlá a utierky.pdf 16.01.2018

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu čistiace prostriedky.pdf 04.12.2017

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu dezinfekčné prostriedky.pdf 04.12.2017

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu tonery.pdf 04.12.2017

pdf (2K)požiadavka na prieskum trhu obal. a papier.materiál.pdf 04.12.2017

pdf (2K)výzva na predloženie CP zemiaky.pdf 01.07.2016

pdf (2K)výzva na predloženie CP mäsové výrobky.pdf 01.06.2016

pdf (2K)výzva na predloženie CP mäso.pdf 01.06.2016

pdf (2K)výzva na predloženie CP zelenina.pdf 28.10.2015


dir (2K)Archív 2016


dir (2K)Archív 2015


dir (2K)Archív 2014


dir (2K)Archív 2013


dir (2K)Archív